начало
биопрогнози
видео
     
Краткотрайното гладуване пречиства тялото

КРАТКОТРАЙНОТО ГЛАДУВАНЕ ПОЗВОЛЯВА 12 ЛИТРА "ЗАМЪРСЕНИ" ТЕЛЕСНИ ТЕЧНОСТИ ДА СЕ ЗАМЕНЯТ С ЧИСТИ

Измийте отровите от организма по пълнолуние

Лимфата е филтър за вируси, бактерии и гъбички, който често се задръства и се нуждае от промиване

Отделете 3 дни, за да дадете нужната почивка на вашия ор­ганизъм. Използвайте пълно­лунието (22,23,24 ноември), за да се изчистите от отрови­те. В дните, когато луната е кръгла, "отливната вълна" помага за бързото и ефектив­но измиване на организма от­вътре, като остане без храна, само на плодов сок. Краткот­райното гладуване позволява 12 литра "замърсени" телес­ни течности да се заменят с чисти, а работата на лимфна­та система се облекчава.

Лимфната система се със­тои от множество фини съдо­ве, които минават паралелно на артериите и вените. Има и възли, разположени на места­та, където се съединяват лим­фни съдове. Такалимфата пренася кислород и хранителни вещества до всяка клетка в ор­ганизма и дренира излишните течности. Тя осигурява заши­тата на нашия организъм, явява се своеобразен филтър на болестотворните бактерии, гъбички и вируси.

От една страна, чрез лим­фата в тъканите на нашия ор­ганизъм постъпват хранител­ни вещества и кислород, от друга ежедневно умират над един милиард клетки, а с хра­ната, водата и въздуха "вли­зат" различни отрови. Задача­та на лимфната система е като на градската канализационна система - със силен напор да промие и извади през капиля­рите загиналите клетки, бак­терии, вируси, гъбички и ток­сини. Затова е нужно на ден да се пият поне 2 литра течности. Физическата ни активност по­мага на лимфата да се движи и по- лесно да изхвърли отрови­те. Стресът обаче силно зат­руднява този процес и болес­тите зачестяват.


ПРОГРАМА

Три дни на сок от цитруси

Ø Сутрин на гладно се изпи­ват 10-15 г английска сол разтворени в 50-70 г вода. Английската сол не се резор­бира и на осмотичен принцип изтегля течности от тъкани­те към дебелото черво. По­ловин час по- късно започва пиенето на сок. Той се при­готвя от 2-3 лимона, 4- 6 грейпфрута и портокала и се разрежда сшнерална вода 2 л. Вместо цитруси може да се изцедят ябълки. Друга храна не се приема. Ако чо­век почувства привечер глад, може да хапне малко плод -1 -2 ябълки или 1 пор­токал.

ØПроцедурата се повтаря З поредни дни.

ØНа четвъртия започва зах­ранване.

След очистването на орга­низма мигрената изчезва или пристъпите значително се разреждат и стават по-ле­ки, ставните болки се облек­чават. Теглото се нормализи­ра. За тези 3 дни се свалят 2- 4 кг и резултатът се задържа. Подобрява се сънят, тонусът се повишава, а различните форми на алергия стихват. Възможно е в процеса на очистване човек да усети из­вестен дискомфорт - по-лес­на умора, леко гадене, паре­не на очите, да се появи гла­воболие. Това обаче са ес­тествените признаци на очистване,

ØСлед трите разтоварител-ни дни не бързайте да си на­ваксвате със "силна" храна.

ØЗакусете с плодове - ябъл­ки, портокал или банан.

ØКъм 10-11 часа се прави закуска с овесени ядки. Като 2- 3 супени лъжици ядки, 1 супена лъжица трици се кис­нат 30- 40 минути във вода (да не се използва мляко).

ØЗа обяд може да се приготвят варени или задушени кар тофи със салата от маруля.

ØВечерята е задушен праз с ориз.

 

Случайно избрани статии